ALEXANDERTEHNIKA

A.T. STUDIO | Prvo mjesto Alexander tehnike u Hrvatskoj
A.T. Studio
Tim stručnjaka educiranih u Alexander tehnici s područja
FIZIOTERAPIJE | LOGOPEDIJE | GLAZBENE UMJETNOSTI

Za koga?

Rad s logopedom

Rad s logopedom

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije (CPLOL, Europsko udruženje logopeda). 

Logoped se bavi komunikacijom, jezikom, govorom, glasom tj. teškoćama u navedenim područjima. Kod predškolske djece najčešće se radi o artikulacijskim teškoćama (poremećaj izgovora), jezične teškoće (teškoće u razumijevanju i/ili produkciji jezika), mucanju, brzopletosti ili komunikacijskim teškoćama (poremećaj socijalne komunikacije ili poremećaji iz spektra autizma). Kod djece školske dobi uz sve navedeno, mogu se javiti i teškoće čitanja i pisanja (disleksija i disgrafija). 

Komunikacija je temelj usvajanja jezika i razvoja govora jer se jezik uči u komunikaciji. Nakon što dijete usvoji kako porukom utjecati na pažnju druge osobe, nastat će značajni napredak u razvoju jezično – govornih sposobnosti. Komunikacijski i jezični razvoj najintenzivniji su u prve tri godine života. Poticanjem komunikacije od rođenja, potičemo jezično – govorni razvoj.

U stručnoj literaturi razlikujemo predjezično i jezično razdoblje. Predjezično razdoblje odnosi se na period od rođenja do pojave prve riječi sa značenjem, a jezično razdoblje od prve riječi sa značenjem do automatizacije govora (oko 10.g.).

Ukoliko roditelj primjeti odstupanje u djetetovom jezično – govornom  razvoju, potrebno je reagirati te se obratiti logopedu kako bi se ustanovilo postoji li kašnjenje ili je jezično – govorni razvoj u skladu s dobi. 

Kontakt

Mob

+385 (0)91 518 02 04
  
  
    

E-mail

andreja.tokic76@gmail.com