ALEXANDERTEHNIKA

A.T. STUDIO | Prvo mjesto Alexander tehnike u Hrvatskoj
A.T. Studio
Tim stručnjaka educiranih u Alexander tehnici s područja
FIZIOTERAPIJE | LOGOPEDIJE | GLAZBENE UMJETNOSTI

Osnovne usluge

Osnovne usluge
 1. Individualni rad sa djecom i odraslima po principima Alexander tehnike koji imaju ortopedskih, reumatoloških, neuroloških problema ili radi drugih bolesti ili stečenih loših navika držanja imaju probleme s pokretljivošću, držanjem, disanjem, koncentracijom, stresom.
 2. Individualni rad s logopedom
 3. Edukacija žena s djecom o prirodnoj koordinaciji tijela pri svakodnevnim aktivnostima, kao kod držanja dojenčadi i male djece.
 4. Škola plivanja po principima prirodnog pokretanja i disanja u moru.
 5. Individualna edukacija o prirodnom disanju po principima Alexander tehnike.
 6. Grupna edukacija o prirodnom disanju po principima Alexander tehnike.
 7. Individualna edukacija o prirodnoj koordinaciji kod zahtjevnih profesija ( muzičari, plesači, informatičari, stomatolozi itd.).
 8. Grupna edukacija o prirodnoj koordinaciji kod zahtjevnih profesija ( muzičari, plesači, informatičari, stomatolozi itd.)
 9. Individualna edukacija o prirodnim položajima i ispravnoj koordinaciji kod problema prilikom spavanja i odmora.
 10. Održavanje radionica i tečajeva za grupu o prirodnom disanju, pokretanju, sjedenju i stajanju po principima Alexander tehnike.
 11. Edukacija hodanja s nordijskim štapovima  po principima  Alexander tehnike.

Kontakt

Mob

+385 (0)91 518 02 04
  
  
    

E-mail

andreja.tokic76@gmail.com