ALEXANDERTEHNIKA

A.T. STUDIO | Prvo mjesto Alexander tehnike u Hrvatskoj
A.T. Studio
Tim stručnjaka educiranih u Alexander tehnici s područja
FIZIOTERAPIJE | LOGOPEDIJE | GLAZBENE UMJETNOSTI

Stručni suradnici

Jasna Vukovac

Jasna Vukovac
Završila jezičnu gimnaziju u Splitu i prediplomski stručni studij predškolskog odgoja u Splitu . Tijekom studija volontira u Udruzi udomitelja i posvojitelja Tobolac, Split. Radno iskustvo stekla u radu s djecom predškolske dobi u dječjim vrtićima Brat Sunce u Podstrani, Dobri i Radost u Splitu te  Mrvica u Supetru na otoku Braču. Edukacijom Čarobna svjetiljka (Terapeutska igra) otvara svoj put k igri te se dodatno educira na području igre i završava edukaciju Kreativne tehnike u radu s djecom iz spektra autizma. Kontinuirano proširuje svoje znanje sudjelujući na stručnim seminarima i edukacijama (jednogodišnja edukacija prema metodi M. Montessori, Edukacija iz područja potpomognute komunikacije, Vizualni rasporedi i adaptivne knjige, Izrada socijalnih priča, Hrvatski znakovni jezik 1 i 2, stručni skupovi organizirani od strane AZOO).

S Alexander tehnikom se susrela 2018. godine te od tada kontinuirano sudjeluje na radionicama i tečajevima u organizaciji A.T. STUDIJA. Iskustvo s Alexander tehnikom joj otvara nove mogućnosti i cjeloviti pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju. U skoroj budućnosti namjerava završiti  studij Alexander tehnike.

Kontakt

Mob

+385 (0)91 518 02 04
  
  
    

E-mail

andreja.tokic76@gmail.com